Libor ANTL

EN / *30.5.1978, Bystrice nad Pernstejnem

He is experimental, innovative painter. Painting art is his necessity, a hobby and fulfillment.

He dedicated significant part of his life to oil painting. For this period were typical vivid colors combining with the space of his own imagination.

He also created realistic paintings, using his own techniques. He sprayed paint drops with a unique technique in several layers.

He could be characterized by patience, great sense of detail, specific texture and plasticity of the image. His latest works show abstract expression with acrylic paints. He is able to achieve translucency and color overlapping without interfering with each other.

------------------------------------------------------------

CZ / *30.5.1978, Bystřice nad Pernštejnem 

Je experimentální malíř, jeho práce je mu především celoživotní potřebou, zálibou a naplněním.

Významnou část svého času věnoval olejové malbě. Pro toto období byly typické živé barvy snoubící se s prostory jeho vlastní fantazie.

Dále tvořil realistické obrazy, pomocí vlastní techniky, kdy užil stopy kapek barvy na obraze a vrstvil je.

Vždy se vyznačoval trpělivostí, velkým smyslem pro detail, specifickou strukturou a plastičností obrazu. Toto všechno je zřejmé na plátnech z poslední doby. Jedná se o abstraktní vyjádření akrylovými barvami, kdy využívá jejich schopnosti jako materiálu. Je schopen docílit průsvitnosti a překrývání barev aniž by se vzájemně narušily.