Libor ANTL 

EN

Artist who is experimenting with different kind of painting styles. Such as watercolors, oil painting, resin and various varnishes.

He started with solo exhibitions a few years ago. This was preceded by long development of how to achieve color blending structures and layering of varnishes.

He is still working on improvement of his painting technique. Trough the colored area he is opening a space for movement, light intensity, shape transparency and their levitation.

He is developing this technique since 2010 and thematically approaches the natural form of shapes and elements which inspires him.

He is fascinated by the universe, space and time.

The painting technique which he uses is a unique process where he let's the color work independently. The result of this (technique) are abstract shapes into which he interferes by using heat and varnishes. He will achieve details and sharpness in the painting this way and he will further process it into the final form.

 CZ

Umělec, experimentující s různými médii malby. Jako jsou akvarely, akryl, olej, pryskyřice a různé laky. 

Samostatné výstavy začal realizovat před několika lety. Protože tomu předcházel dlouhý vývoj, jak docílit struktury barevného prolínání a vrstvení laků.

Stále pracuje na zdokonalování techniky malby. Skrze barevnou plochu otvírá prostor umožňující pohyb, intenzitu světla, průhlednost tvarů a jejich levitace.

Od roku 2010 vyvíjí tuto techniku a tematicky se přibližuje k přírodní formě tvarů nebo prvků, které ho inspirují. 

Fascinuje ho vesmír, prostor a čas v něm. 

Způsob malby který používá je unikátním procesem, kde nechává barvu samostatně pracovat. Výsledkem toho jsou abstraktní tvary, do kterých zasahuje působením tepla a laků. Tímto docílí detailů a ostrosti v obraze, které v malbě dále zpracovává do finální podoby.